Reklamacje i Zwroty

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. Odstąpienie może być złożone w dowolnej formie, również poprzez wysłanie pocztą wypełnionego formularza odstąpienia. 

Aby to zrobić, należy przesłać informację za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego działającego pod domeną www.polwatches.com lub przesłać odstąpienie w formie papierowej na adres Sprzedawcy. 

PolWatches - Sklep Zegarków 

Serwis & Sprzedaż 

ul. Kolegiacka 8

22-400 Zamość

woj. lubelskie

Zasady dokonywania zwrotów:

Kontakt mailowy z pracownikiem eSklepu: info@polwatches.com

Towar nie może nosić śladów użytkowania. 

Należy posiadać dowód zakupu - oryginalny paragon lub faktura VAT firmy. Formularz do pobrania TUTAJ  .

Towar winien posiadać oryginalne, nienaruszone opakowanie fabryczne.

Należy dołączyć wypełnione Oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość.

Prosimy o dołączenie do przesyłki wraz ze zwracanym towarem otrzymanego dowodu zakupu.

WYMIANA:

Klienci sklepu internetowego www.polwatches.com mogą dokonać wymiany zakupionego towaru na inny produkt, który dostępny jest w ofercie naszego sklepu. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez Klienta towaru oraz złożenie nowego zamówienia na żądany towar. 

Podmiotem odpowiedzialnym jest firma POLHOLDING Sp. z o.o. ul. Józefa Franciszka "Lalka" 43 20-325 Lublin, NIP 9462655674

W celu realizacji procesu wymiany, wymieniany towar należy odesłać na adres:

PolWatches - Sklep Zegarków

Serwis & Sprzedaż 

ul. Kolegiacka 8

22-400 Zamość

woj. lubelskie

Zasady dokonywania wymian:

Kontakt mailowy z pracownikiem eSklepu: info@polwatches.com

Towar nie może nosić śladów użytkowania.

Należy posiadać dowód zakupu - paragon lub faktura VAT firmy.

Towar winien posiadać oryginalne, nienaruszone opakowanie fabryczne.

Należy dołączyć wypełniony Formularz wymiany towaru.

Prosimy o dołączenie do przesyłki wraz z wymienianym towarem otrzymanego dowodu zakupu.

REKLAMACJA:

Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym POLWATCHES.COM objęte są 24-miesięczną gwarancją na zasadach rękojmy obowiązującą od daty zakupu.

Naprawy gwarancyjne realizowane są za pośrednictwem eSklepu www.polwatches.com

Podstawę do realizacji napraw gwarancyjnych stanowi dowód zakupu wystawiony przez PolWatches - Sklep Zegarków.

Podmiotem Odpowiedzialnym jest firma POLHOLDING Sp. z o.o. ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43 20-325 Lublin, NIP 9462655674

Reklamowany towar należy odesłać na adres:

PolWatches - Sklep Zegarków 

Serwis & Sprzedaż 

ul. Kolegiacka 8

22-400 Zamość 

woj. lubelskie

Odesłanie towaru jest na koszt klienta.

Przesyłka zwrotna z naprawionym lub wymienionym towarem wysyłana jest na koszt firmy.

Do reklamowanego towaru należy załączyć wypełniony Formularz Reklamacji, który można pobrać TUTAJ

W celu usprawnienia procesu reklamacji, korespondencję w przedmiotowym zakresie prosimy kierować na adres e-mail: info@polwatches.com

Właścicielem Portalu jest firma:

POLHOLDING Sp. z o.o.

ul. Józefa Franczaka "Lalka" 43

20-325 Lublin

NIP: 9462655674

e-mail: info@polwatches.com

www.polwatches.com


Załączniki:
FORMULARZ ZWROTU.pdf
FORMULARZ REKLAMACYJNY.pdf